Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koncová klientská zařízení – rámcová dohoda
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2018 13:23:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění nebo změna ZD č. 1


Přílohy
- 06.1 Příloha č. 6a DZŘ - Předloha pro zpracování CP pro část 1_k 28.05.2018_lock.xlsx (16.63 KB)
- 05.1 Příloha č. 5a DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 1_k 28.05.2018_lock.xlsx (48.41 KB)
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1_signed.pdf (737.09 KB)