Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koncová klientská zařízení – rámcová dohoda
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2018 14:40:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění nebo změna ZD č. 3


Přílohy
- 05.1 Příloha č. 5a DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 1_k 26.06.2018_lock.xlsx (44.24 KB)
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 3_signed.pdf (723.32 KB)